Thông báo VTV7 phát sóng chương trình “ở nhà trong mùa dịch”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Vụ giáo dục mầm non-Bộ giáo dục-đào tạo thông báo đến các cơ sở GDMN về việc VTV7 phát sóng chương trình “ở nhà trong mùa dịch”; (dành cho CBQL-GVMN, phụ huynh và trẻ mầm non) Chương trình sẽ được phát từ thứ tư 01/4 vào 9h và 20h hàng ngày.
Thời lượng cả chương trình mỗi buổi là 30 phút
– Tư vấn trò chơi: 2phút
– Tư vấn dinh dưỡng: 2 phút
– 3 trò chơi .
Chuyên gia sẽ nói về từng chủ đề về tổ chức cho trẻ vui chơi ở nhà, mỗi chủ đề chuyên gia chỉ nói 2 phút sau đó sẽ có video hoặc các hình ảnh minh họa; dự kiến phát 5 buổi cho 15 chủ đề.

Quý cô chia sẻ rộng rãi cho quý phụ huynh học sinh được biết để tiện theo dõi nhé!