Trích lục chỉ tiêu đăng ký thi đua năm học 2020-2021

Trích lục chỉ tiêu đăng ký thi đua năm học 2020-2021

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ TRƯỜNG MẪU GIÁO VÀNH KHUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TRÍCH LỤC CHỈ TIÊU ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM HỌC 2020– 2021 Chỉ tiêu phấn đấu Thực hiện năm học 2020-2021 Đảm bảo ngày công, giờ công, nề nếp đúng quy định. 100% Hồ sơ sổ sách đầy đủ, soạn giảng có [...]
Trích lục chỉ tiêu đăng ký thi đua NH 2019-2020

Trích lục chỉ tiêu đăng ký thi đua NH 2019-2020

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ TRƯỜNG MẪU GIÁO VÀNH KHUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TRÍCH LỤC CHỈ TIÊU ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM HỌC 2019– 2020 Chỉ tiêu phấn đấu Thực hiện năm học 2019-2020 Đảm bảo ngày công, giờ công, nề nếp đúng quy định. 100% Hồ sơ sổ sách đầy đủ, soạn giảng có [...]
Vinh danh 42 giáo viên tiêu biểu công tác tại vùng biển đảo khó khăn

Vinh danh 42 giáo viên tiêu biểu công tác tại vùng biển đảo khó khăn

Lượt xem:

Tối 12-11, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tập đoàn Thiên Long tổ chức tuyên dương các giáo viên tiêu biểu đang công tác tại các huyện đảo, xã đảo trên toàn quốc.   Tham dự buổi lễ có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận [...]