Kế hoạch họat động công đoàn năm học 2020-2021

Kế hoạch họat động công đoàn năm học 2020-2021

Lượt xem:

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THỊ XÃ BUÔN HỒ CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG MẪU GIÁO VÀNH KHUYÊN ******************************** XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC NĂM HỌC 2020 – 2021 LDLĐ THỊ XÃ BUÔN HỒ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐ TRƯỜNG MG VÀNH KHUYÊN Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2020 – 2021 – [...]
Đại hội Đảng bộ phường Bình Tân NK 2020-2025

Đại hội Đảng bộ phường Bình Tân NK 2020-2025

Lượt xem:

[...]
Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Lượt xem:

Sáng 22-9, Đảng ủy Bộ GD&ĐT đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tham sự tập huấn có hơn 200 đại biểu là cấp ủy viên các cấp.   Trong thời gian tập huấn, các đại biểu được báo cáo viên là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan TW trao đổi hai chuyên [...]