góc chơi lóp lá 1.2020

góc chơi lóp lá 1.2020

Lượt xem:

[...]
Trung thu của bé. Lớp lá 1. 2020

Trung thu của bé. Lớp lá 1. 2020

Lượt xem:

[...]
BC Kiểm định chất lượng NH 2019-2020

BC Kiểm định chất lượng NH 2019-2020

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ TRƯỜNG MẪU GIÁO VÀNH KHUYÊN BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ TRƯỜNG MẪU GIÁO VÀNH KHUYÊN BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ Chữ ký 1 Nguyễn Thị Thanh Tuyến Bí thư chi bộ Chủ tịch Hội đồng [...]
Đại hội Đảng bộ phường Bình Tân NK 2020-2025

Đại hội Đảng bộ phường Bình Tân NK 2020-2025

Lượt xem:

[...]
Ôn chữ cái o,ô,ơ – a,ă,â. cô Trần Cao Kỳ Thi

Ôn chữ cái o,ô,ơ – a,ă,â. cô Trần Cao Kỳ Thi

Lượt xem:

[...]
Truyện : Giọt nước tí xíu

Truyện : Giọt nước tí xíu

Lượt xem:

[...]
Bé chơi thực hành giao thông

Bé chơi thực hành giao thông

Lượt xem:

[...]
Bé học online chữ cái l,n,m

Bé học online chữ cái l,n,m

Lượt xem:

[...]
1 2 3 ta cùng đếm

1 2 3 ta cùng đếm

Lượt xem:

[...]
Chủ đề: Giao thông. Đề tài: Bài thơ “Đèn giao thông”

Chủ đề: Giao thông. Đề tài: Bài thơ “Đèn giao thông”

Lượt xem:

[...]
Giờ ăn

Giờ ăn

Lượt xem:

[...]
Trích lục chỉ tiêu đăng ký thi đua NH 2019-2020

Trích lục chỉ tiêu đăng ký thi đua NH 2019-2020

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ TRƯỜNG MẪU GIÁO VÀNH KHUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TRÍCH LỤC CHỈ TIÊU ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM HỌC 2019– 2020 Chỉ tiêu phấn đấu Thực hiện năm học 2019-2020 Đảm bảo ngày công, giờ công, nề nếp đúng quy định. 100% Hồ sơ sổ sách đầy đủ, soạn giảng có [...]
Trang 1 / 212 »